Škola ribolova

Škola ribolova ŠRD SIPA BENKOVAC pokrenuta je 2008. g. uz pomoć našeg dragog prijatelja Milenka Miće Mataka.

Prvi voditelj škole ribolova bio je Marijo Patača.

Voditelj škole:

Igor Palić

Treneri:

Igor Palić

Ivo Grubić

Ante Šuto