Dozvole / Cjenik

GODIŠNJE RIBOLOVNE DOZVOLE:

SENIOR:
DOZVOLA: 46,45 € (350,00 kn)
ČLANARINA HSŠRM: 10,00 € (75,53 kn)
ČLANARINA ŠRD “SIPA”: 6,64 € (50,00 kn)
Ukupno: 63,09 € (475,53 kn)

 

INVALID:
DOZVOLA: 1,33 € (10,00 kn)
ČLANARINA HSŠRM: 10,00 € (75,53 kn)
ČLANARINA ŠRD “SIPA”: 6,64 € (50,00 kn)
Ukupno: 17,97 € (135,53 kn)

 

VETERAN:
DOZVOLA: 7,96 € (60,00 kn)
ČLANARINA HSŠRM: 10,00 € (75,53 kn)
ČLANARINA ŠRD “SIPA”: 6,64 € (50,00 kn)
Ukupno: 24,60 € (185,53 kn)

 

JUNIOR:
DOZVOLA: 1,33 € (10,00 kn)
ČLANARINA HSŠRM: 2,00€ (15,07 kn)
ČLANARINA ŠRD “SIPA”: 6,64 € (50,00 kn)
Ukupno: 9,97 € (75,07  kn)

POSEBNE DOZVOLE (vrijedi samo uz godišnju ribolovnu dozvolu):

 1. Posebna dozvola za ribolov parangalom 26,54 € (200,00 kn)
 2. Posebna dozvola za ribolov vršama 26,54 € (200,00 kn)
 3. Posebna dozvola za ribolov ostima 13,27 € (100,00 kn)
 4. Posebna dozvola za ribolov uz umjetnu rasvjetu 13,27 € (100,00 kn)
 5. Posebna dozvola za ribolov udičarskim alatima na veliku ribu 92,91 € (700,00 kn)

Cijene dnevnih i višednevnih dozvola:

 1. Dozvola za 1 dan 7,96 € (60 kn) + 16,64€ (125,53 kn) (članarina”SIPA”+članarinaHSŠRM)=24,60 € (185,53 kn)
 2. Dozvola za 3 dana 19,91 € (150 kn) + 16,64€ (125,53 kn) (članarina”SIPA”+članarinaHSŠRM)=36,55 € (275,53 kn)
 3. Dozvola za 7 dana 39,82 € (300 kn) + 16,64€ (125,53 kn) (članarina”SIPA”+članarinaHSŠRM)=56,46 € (425,53 kn)

Ribolov udičarskim alatima za veliku ribu (mogu se izdati uz godišnju ribolovnu dozvolu):

 1. Dozvola za 1 dan 15,93 € (120,00 kn)
 2. Dozvola za 3 dana 39,82 € (300,00 kn)
 3. Dozvola za 7 dana 79,63 € (600,00 kn)