Dozvole / Cjenik

GODIŠNJE RIBOLOVNE DOZVOLE:

SENIOR:
DOZVOLA: 350 kn
ČLANARINA HSŠRM: 50kn
ČLANARINA ŠRD “SIPA”: 50 kn
Ukupno: 450 kn

 

INVALID:
DOZVOLA: 10 kn
ČLANARINA HSŠRM: 50kn
ČLANARINA ŠRD “SIPA”: 50 kn
Ukupno: 110 kn

 

VETERAN:
DOZVOLA: 60 kn
ČLANARINA HSŠRM: 50kn
ČLANARINA ŠRD “SIPA”: 50 kn
Ukupno: 160 kn

 

JUNIOR:
DOZVOLA: 10 kn
ČLANARINA HSŠRM: 20kn
ČLANARINA ŠRD “SIPA”: 50 kn
Ukupno: 80 kn

POSEBNE DOZVOLE (vrijedi samo uz godišnju ribolovnu dozvolu):

 1. Posebna dozvola za ribolov parangalom 200,00 kn
 2. Posebna dozvola za ribolov vršama 200,00 kn
 3. Posebna dozvola za ribolov ostima 100,00 kn
 4. Posebna dozvola za ribolov uz umjetnu rasvjetu 100,00 kn
 5. Posebna dozvola za ribolov udičarskim alatima na veliku ribu 700,00 kn

Cijene dnevnih i višednevnih dozvola:

 1. Dozvola za 1 dan 60,00 kn + 100,00 kn (članarina”SIPA”+članarinaHSŠRM)=160,00
 2. Dozvola za 3 dana 150,00 kn + 100,00 kn (članarina”SIPA”+članarinaHSŠRM)=250,00
 3. Dozvola za 7 dana 300,00 kn + 100,00 kn (članarina”SIPA”+članarinaHSŠRM)=400,00

Ribolov udičarskim alatima za veliku ribu (mogu se izdati uz godišnju ribolovnu dozvolu):

 1. Dozvola za 1 dan 120,00 kn
 2. Dozvola za 3 dana 300,00 kn
 3. Dozvola za 7 dana 600,00 kn