Naslovnica

Dobrodošli na naše web stranice !

OBAVIJEST

Poštovani korisnici od 01. siječnja 2017. godine počela je prodaja ribolovnih dozvola.

Uplate za dozvole možete izvršiti na naš žiro račun HR2524070001100075536.

VAŽNO !!!!

Poštovani,
Zakonom o morskom ribarstvu (NN 62/2017) određeno je u čl. 28. st. 1. b) da godišnje dozvole za športski ribolov na
moru mogu biti izdane samo članovima Hrvatskog saveza za športski ribolov na moru i vrijede za kalendarsku
godinu.

Čl. 29. st. 2. određeno je da se godišnje dozvole izdaju u razdoblju od 1. prosinca do 1.ožujka, uz iznimku u čl.
87. st. 6. kojim je određeno je da se godišnje dozvole za 2017. godini izdaju do 1. prosinca 2017.

 

Sve informacije u vezi izdavanja dozvola možete dobiti na mobitel:

091/5800-411 Ivo Grubić

098/9127-450 Ante Šuto


Top