Kontakt

Kontakt osoba: Ivo Grubić, tajnik; mob 091/5800-411

E-mail: srd.sipa.benkovac@gmail.com

Adresa za poštanske pošiljke: ŠRD SIPA BENKOVAC, p.p. 37, 23420 Benkovac